Przejdź do głównej zawartości

Do jakiego sądu wnieść pozew?
Nie możemy wnieść pozwu do dowolnego sądu, jaki nam przyjdzie do głowy. To znaczy teoretycznie możemy, ale w konsekwencji i tak, jeżeli sąd, do którego wnieśliśmy pismo, jest niewłaściwy, przekaże sprawę do sądu właściwego. W wyniku tego zanim sąd w rozpozna sprawę może minąć niepotrzebnie kilka dodatkowych miesięcy. Dlatego też warto pochylić się nad przepisami kodeksu postępowania cywilnego i prawidłowo ustalić sąd, do którego musimy skierować sprawę.

Najpierw musimy zacząć od określenia, czy właściwy jest sąd rejonowy, czy okręgowy (tzw. właściwość rzeczowa). Zasada jest taka, że sądy rozpoznają wszystkie sprawy prócz tych, które są zastrzeżone dla sadów okręgowych. Sprawy właściwe dla sądów okręgowych określa art. 17 k.p.c. 

Następnie, gdy już wiemy, czy mamy wnieść pozew do sądu rejonowego albo okręgowego, musimy ustalić właściwość miejscową.  Podstawowa zasada to wniesienie  powództwa do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli jest to osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną to powództwo wytacza się według miejsca ich siedziby.

W niektórych sytuacjach powód może wybrać sobie sąd, do którego wniesie pozew – wtedy mówimy o tzw. właściwości przemiennej. Są to sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa oraz o alimenty, roszczenia przeciwko przedsiębiorcy, roszczenia z umów, delikty (tj. roszczenia z czynu niedozwolonego), wynagrodzenie pełnomocnika, najem nieruchomości oraz powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku. 


Istnieje jeszcze trzeci wariant, czyli właściwość wyłączna. Oznacza to, że dla danej sprawy wyłączny jest tylko jeden sąd. Są to sprawy z zakresu praw rzeczowych na nieruchomości, spadków, powództwa ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia, małżeństwa oraz powództwa ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym. 

Warto tutaj dodać, że w przypadku sprawy miedzy dwoma przedsiębiorcami właściwym będzie (biorąc pod uwagę również powyższe przepisy) właściwy sąd gospodarczy. Czyli musimy wnieść pozew do wydziału gospodarczego. 

Nadto podpisując umowę strony mogą umówić się, że wszelkie spory już wynikłe lub sporu mogące w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego będą podlegały rozstrzygnięciu sądu, który wskażą strony – nawet, jeżeli według ustawy taki sąd nie jest miejscowo właściwy . W konsekwencji sąd ten będzie wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. 

Przepisy, które określają właściwość sądu, to art. 16-46 k.p.c.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Niższy wiek emerytalny, a zmiana płci – orzecznictwo

Prawie optymistycznie

Zdecydowanie nie jestem optymistką, chociaż mimo to staram się szukać jasnych stron w życiu. Blog będzie o wszystkim, co mnie interesuje bądź dopiero zainteresuje - a jest tego sporo. Będąc na pierwszym roku aplikacji radcowskiej teoretycznie nie mam za wiele wolnego czasu, jednakże u mnie sprawdza się zasada, iż im więcej mam obowiązków, tym więcej wolnego czasu wygospodaruję. 
Tak więc wpisy będą różnorodne -  poczynając od swoich przemyśleń, motywacji, co będzie sprowadzać się do tekstów psychologicznych, trochę o ćwiczeniach i zdrowym odżywianiu, trochę o nauce,  poprzez podróże, a kończąc na prawie. 
Mam nadzieję, że zawitasz tutaj na dłużej i znajdziesz coś dla siebie interesującego.

Nic nigdy nie jest czarno-białe, czyli dlaczego warto powstrzymać się od oceniania